Anak – Freddie Aguilar (Em)

Em|-0----0----|-0h2----2---|-2h3----3---|-3p2----2---|
|----0---0--|------0---0-|------0---0-|------0---0-|
|---0---0---|-----0---0--|-----0---0--|-----0---0--|
|-----2-----|-------2----|-------2----|-------2----|
|-----------|-2----------|-2----------|-2----------|
|-0---------|------------|------------|------------|

|-2p0----0---|-0h2----2---|-2h3----3---|-3p2----2---|
|------0---0-|------0---0-|------0---0-|------0---0-|
|-----0---0--|-----0---0--|-----0---0--|-----0---0--|
|-------2----|-------2----|-------2----|-------2----|
|------------|-2----------|-2----------|-2----------|
|-0----------|------------|------------|------------|

|-2p0----0---C|-0----0---|-0----0---D|-2----2--|-2h3-2--0--2|
|------0---0-|----1---1-|----1---1-|----3--3-|------------|
|-----0---0--|---0---0--|---0---0--|---2-----|------------|
|-------2----|-----2----|-----2----|-----0---|------------|
|-2----------|-3--------|-3--------|-0-------|-0---0--0--0|
|------------|----------|----------|---------|------------|

Em|-0----0----|-0h2----2---|-2h3----3---|-3p2----2---|
|----0---0--|------0---0-|------0---0-|------0---0-|
|---0---0---|-----0---0--|-----0---0--|-----0---0--|
|-----2-----|-------2----|-------2----|-------2----|
|-2---------|-2----------|-2----------|-2----------|
|-----------|------------|------------|------------|

Em|-2p0----0----|-0h2----2---|-2h3----3---|-3p2----2---|
|------0---0--|------0---0-|------0---0-|------0---0-|
|-----0---0---|-----0---0--|-----0---0--|-----0---0--|
|-------2-----|-------2----|-------2----|-------2----|
|-2-----------|-2----------|-2----------|-2----------|
|-------------|------------|------------|------------|


 

No’ng iEmsilang ka sa mundong ito   LaCking tuwa ng magulang mo   At Dang kamay nila ang ‘yong iEmlaw

At Emang nanay at tatay mo’y   CDi malaman ang gagawin   MiDnamasdan pati pagtulog Emmo

At sa gaCbi’y napupuyat ang iyong naDnay   Sa pagtimpla ng gatas Emmo

At sa uCmaga nama’y kalong ka   Ng iDyong amang tuwang-tuwa sa ‘Emyo

 

Ngayon ngEma’y malaki ka na   Ang Cnais mo’y maging malaya   Di Dman sila payag, walang magagaEmwa

Ikaw ngEma’y biglang nagbago   NaCging matigas ang iyong ulo   At Dang payo nila’y sinuway Emmo

Di mo man Clang inisip na   Ang kanilang giDnagawa’y para sa Em‘yo

Pagkat ang Cnais mo’y masunod ang layaw Dmo   Di mo sila pinapanEmsin

 

NagdaEman pa ang mga araw   At Cang landas mo’y naligaw   IDkaw ay nalulong sa masamang bisEmyo

At ang Emuna mong nilapitan   Ang ‘Cyong inang lumuluha   At Dang tanong, “Anak, ba’t ka nagka-ganEmyan?”

At ang iCyong mga mata’y biglang luDmuha   ng di mo napapanEmsin

PagsisiCsi ang sa isip mo’t   Nalaman Dmong   ika’y nagkamaEmli

PagsisiCsi ang sa isip mo’t   Nalaman Dmong   ika’y nagkamaEmli

PagsisiCsi ang sa isip mo’t   Nalaman Dmong   ika’y nagkamaEmli