Anak – Freddie Aguilar (Em)

Em|-0----0----|-0h2----2---|-2h3----3---|-3p2----2---|
|----0---0--|------0---0-|------0---0-|------0---0-|
|---0---0---|-----0---0--|-----0---0--|-----0---0--|
|-----2-----|-------2----|-------2----|-------2----|
|-----------|-2----------|-2----------|-2----------|
|-0---------|------------|------------|------------|

|-2p0----0---|-0h2----2---|-2h3----3---|-3p2----2---|
|------0---0-|------0---0-|------0---0-|------0---0-|
|-----0---0--|-----0---0--|-----0---0--|-----0---0--|
|-------2----|-------2----|-------2----|-------2----|
|------------|-2----------|-2----------|-2----------|
|-0----------|------------|------------|------------|

|-2p0----0---C|-0----0---|-0----0---D|-2----2--|-2h3-2--0--2|
|------0---0-|----1---1-|----1---1-|----3--3-|------------|
|-----0---0--|---0---0--|---0---0--|---2-----|------------|
|-------2----|-----2----|-----2----|-----0---|------------|
|-2----------|-3--------|-3--------|-0-------|-0---0--0--0|
|------------|----------|----------|---------|------------|

Em|-0----0----|-0h2----2---|-2h3----3---|-3p2----2---|
|----0---0--|------0---0-|------0---0-|------0---0-|
|---0---0---|-----0---0--|-----0---0--|-----0---0--|
|-----2-----|-------2----|-------2----|-------2----|
|-2---------|-2----------|-2----------|-2----------|
|-----------|------------|------------|------------|

Em|-2p0----0----|-0h2----2---|-2h3----3---|-3p2----2---|
|------0---0--|------0---0-|------0---0-|------0---0-|
|-----0---0---|-----0---0--|-----0---0--|-----0---0--|
|-------2-----|-------2----|-------2----|-------2----|
|-2-----------|-2----------|-2----------|-2----------|
|-------------|------------|------------|------------|


 

No’ng iEmsilang ka sa mundong ito   LaCking tuwa ng magulang mo   At Dang kamay nila ang ‘yong iEmlaw

At Emang nanay at tatay mo’y   CDi malaman ang gagawin   MiDnamasdan pati pagtulog Emmo

At sa gaCbi’y napupuyat ang iyong naDnay   Sa pagtimpla ng gatas Emmo

At sa uCmaga nama’y kalong ka   Ng iDyong amang tuwang-tuwa sa ‘Emyo

 

Ngayon ngEma’y malaki ka na   Ang Cnais mo’y maging malaya   Di Dman sila payag, walang magagaEmwa

Ikaw ngEma’y biglang nagbago   NaCging matigas ang iyong ulo   At Dang payo nila’y sinuway Emmo

Di mo man Clang inisip na   Ang kanilang giDnagawa’y para sa Em‘yo

Pagkat ang Cnais mo’y masunod ang layaw Dmo   Di mo sila pinapanEmsin

 

NagdaEman pa ang mga araw   At Cang landas mo’y naligaw   IDkaw ay nalulong sa masamang bisEmyo

At ang Emuna mong nilapitan   Ang ‘Cyong inang lumuluha   At Dang tanong, “Anak, ba’t ka nagka-ganEmyan?”

At ang iCyong mga mata’y biglang luDmuha   ng di mo napapanEmsin

PagsisiCsi ang sa isip mo’t   Nalaman Dmong   ika’y nagkamaEmli

PagsisiCsi ang sa isip mo’t   Nalaman Dmong   ika’y nagkamaEmli

PagsisiCsi ang sa isip mo’t   Nalaman Dmong   ika’y nagkamaEmli

Anak – Freddie Aguilar (Am)

No’ng iAmsilang ka sa mundong ito   LaFking tuwa ng magulang mo   At Gang kamay nila ang ‘yong iAmlaw

At Amang nanay at tatay mo’y   FDi malaman ang gagawin   MiGnamasdan pati pagtulog Ammo

At sa gaFbi’y napupuyat ang iyong naGnay   Sa pagtimpla ng gatas Ammo

At sa uFmaga nama’y kalong ka   Ng iGyong amang tuwang-tuwa sa ‘Amyo

 

Ngayon ngAma’y malaki ka na   Ang Fnais mo’y maging malaya   Di Gman sila payag, walang magagaAmwa

Ikaw ngAma’y biglang nagbago   NaFging matigas ang iyong ulo   At Gang payo nila’y sinuway Ammo

Di mo man Flang inisip na   Ang kanilang giGnagawa’y para sa Am‘yo

Pagkat ang Fnais mo’y masunod ang layaw Gmo   Di mo sila pinapanAmsin

 

NagdaAman pa ang mga araw   At Fang landas mo’y naligaw   IGkaw ay nalulong sa masamang bisAmyo

At ang Amuna mong nilapitan   Ang ‘Fyong inang lumuluha   At Gang tanong, “Anak, ba’t ka nagka-ganAmyan?”

At ang iFyong mga mata’y biglang luGmuha   ng di mo napapanAmsin

PagsisiFsi ang sa isip mo’t   Nalaman Gmong   ika’y nagkamaAmli

PagsisiFsi ang sa isip mo’t   Nalaman Gmong   ika’y nagkamaAmli

PagsisiFsi ang sa isip mo’t   Nalaman Gmong   ika’y nagkamaAmli