Beyond – 真的爱你

  C G     Am F     C   G7 C
无法可 修饰的一对   带出 温暖永远在背   总是 罗嗦始终关注   不懂珍惜太内
  C G     Am F     C   G7 C
沉醉于 音阶她不赞   母亲 的爱却永远未退   决心 冲开心中挣扎   亲恩终可报
 
  F G     F G
春风 化雨暖透我的   一生 眷顾无言地送
 
  C G     Am F     C G7 C
是你 多么温馨的目   教我 坚毅望着前   叮嘱 我跌 倒不应放
  C G     Am F     C G7 C
没法 解释怎可报尽亲   爱意 宽大是无   请准 我说 声真的爱
 
  C G     Am F     C   G7 C
无法可 修饰的一对   带出 温暖永远在背   总是 罗嗦始终关注   不懂珍惜太内
  C G     Am F     C   G7 C
仍记起 温馨的一对   始终 给我照顾未变   理想 今天终于等到   分享光辉盼做

Chord Reference